Maliarske práce

Realizácia širokého spektra maliarskych a natieračských prác.

Ponúkame:

- Maľovanie interiérov

- Maľovanie fasád budov

- Maľovanie plotov a iných betónových prvkov

- Nátery oceľových konštrukcií 

- Značenia

- Špeciálne nátery ( izolačné, protipožiarne... )

- Nátery podláh

 

Úspešne sme zrealizovali desiatky projektov od veľkých Bytových domov, cez maľovanie v halách a obchodných priestoroch, až po menšie Rodinné domy.

Neváhajte sa na nás obrátiť s akoukoľvek požiadavkou.

bok
Interiérové maľby

Sústredujeme sa na maľovanie interiérov veľkých plôch, ako sú:

- Bytové domy

- Haly

- Obchodné priestory

Maľby dodávame ako kompletné dielo na základe požiadavky zákazníka. Može ísť o základné biele nátery, umývateľné nátery až po rôzne značenia a špeciálne nátery.

 

Maľovky vyhotovujeme vo vysokom štandarde, tak aby spĺňali požiadavky aj toho najnáročnejšieho zákazníka.

 

 

bok
Obnova starých náterov

Priestory s pravidelným pohybom ľudí ako sú spoločné priestory bytových domov, nemocničných priestorov a podobne je potrebné pravidelne obnovovať. Či už z estetického alebo hygienického dôvodu. 

bok
Maľovanie hál a obchodných priestorov

Maľby v halách realizujeme často striekaním, nakoľko sa jedná o veľké malované plochy.

Môže ísť o maľovanie stien ale tiež o malovanie betónových konštrukčných prvkov a stropov až po rozvody samotných inštalácií.

Práce sú často vykonávane vo výškach a preto disponujeme vlastnou pracovnou plošinou s vyškoleným personálom.

bok
Špeciálne nátery a povrchy

Medzi špeciálne povrchy ktoré realizujeme patria:

- Hydroizolácie, protipožiarne nátery

- Striekané stierkové hmoty pre vyrovnanie povrchov

- Dekoračné nátery a omietky 

- Tepety