Uzatvorenie priestoru a montáž odsávania

Realizácia uzatvorenia priestoru PUR panelmi s dodatočnou montážou odsávania a úpravou osvetlenia