O našej firme

Naša spoločnosť funguje pár rokov a všetky naše služby sú vykonávané kvalifikovanými pracovníkmi tak, aby sme docielili maximálnu spokojnosť našich zákazníkov.

Špecializujeme sa na poskytovanie služieb v oblasti Správy budov a Stavebných rekonštrukcií. Poskytujeme komplexné služby, ale ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne tak, aby sme zabezpečili plynulý chod vašej prevádzky a Vy ste sa mohli naplno venovať podnikaniu.

Sústreďujeme sa na efektivitu dodávaných služieb, zjednodušovaním procesov, ktoré sa odzkadlia v úspore času za prácu a manažment a vo výsledku aj v nákladoch za dodané služby.

V prípade, že charakter Vašej prevádzky nevyžaduje komplexnú starostlivosť, vieme Vám poskytnúť čiastkové riešenie - flexibilnú údržbu.

 

 

 

U nás si môžete vybrať z nasledovných služieb:

 • facility manažment - komplexná starostlivosť o budovu s ohľadom na jej efektívnu prevádzku,
 • flexibilné riešenie údržby budovy podľa potrieb zákazníka s možnosťou rozšírenia spolupráce o ďalšie služby,
 • poradenstvo ohľadom zníženia nákladov na správu prevádzky,
 • obsluha technických zariadení,
 • kontrola a opravy budovy, 
 • zabezpečenie odborných prehliadok a zákonných revízií zariadení,
 • prenájom pracovníka na dlhodobú, či jednorazovú výpomoc,
 • kompletný manažment a realizácia rôznych technických požiadaviek,
 • stavebné práce a rekonštrukcie pre komerčné objekty, vrátane elektroinštalácií a všetkých potrebných profesií,
 • upratovacie práce,
 • deratizácia a dezinfekcia,
 • sťahovacie služby,
 • služby recepcie,
 • administratívne a podporné činnosti a mnohé iné..

 

Tešíme sa na našu spoluprácu.