Údržba budov

Poskytujeme komplexné služby Facility Manažmentu s cieľom zabezpečiť plynulý a efektívny chod prevádzky, predĺžiť živnostnosť budovy a zariadení v nej a tiež poskytnúť komfortné prostredie pre pracovníkov. Naše služby zastrešujú všetko potrebné pre optimálne prevádzkovanie Vašej nehnuteľnosti. Našim cieľom je poskytnúť Zákazníkovi viac času na vlastné podnikanie a minimalizovať náklady na správu budovy, pri zachovaní všetkých dôležitých parametrov.

Neváhajte nás osloviť a my pre Vás vypracujeme cenovú ponuku na mieru  so zameraním na zlepšenie Vašej prevádzky a optimalizáciu nákladov.

bok
Reaktívna a preventívna údržba
 • Kontrola a opravy stavebných častí budovy.
 • Obsluha a údržba technických zariadení.
 • Opravy rozvodov a infraštruktúry
 • Pohotovostná technická jednotka.
 • Návrhy opatrení údržby a energetickej úspory.
bok
Plánovaná údržba
 • Odborné prehliadky vyhradených technických zariadení.
 • Zákonné revízie zariadení.
 • Servisné zásahy na zariadení
bok
Ďalšie služby
 • Údržba interiéru a exteriéru.
 • Deratizácia a dezinfekcia priestorov.
 • Služby recepcie.
 • Upratovacie práce.
 • Sťahovacie práce
 • Stavba regálových systémov 
bok
Technické činnosti
 • Údržba, opravy a realizácie elektroinštalačných a sieťových rozvodov.
 • Stavebné rekonštrukcie.
 • Údržba vnútorného vybavenia budovy.