Certifikáty

Naša spoločnosť Facep s.r.o. je držiteľom certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, čo znamená, že naše systémy a procesy spĺňajú prísne medzinárodné normy v oblasti kvality,

environmentálneho manažérstva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kladieme dôraz na kvalitu, efektivitu, zodpovednosť a dodržiavanie predpisov. 

Pravidelne vykonávame interné audity, aby sme sa uistili, že naše systémy a procesy spĺňajú požiadavky noriem ISO. 

ISO 9001
Systém manažérstva kvality
ISO14001
Systém environmentálneho manažérstva
ISO 45001
Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy