Stavebné práce

Špecializujeme sa na komplexnú stavebnú činnosť a všetky projekty realizujeme s dôrazom na individuálne požiadavky zákazníka.

V rámci pozemných stavieb sa primárne zaoberáme výstavbou obytných i neobytných objektov ako sú rodinné domy, radová výstavba, bytové štvrte, ale taktiež výstavbou komerčných a kancelárskych priestorov, veľkometrážnych hál a pod. 

 

Stavebné práce vykonávame v rôznych rozsahoch, od výkopu základových jám až po kompletizačné a dokončovacie práce. 

Naše služby sú vykonávané kvalifikovanými odborníkmi tak, aby boli dodržané všetky bezpečnostné a legislatívne požiadavky.

bok

Kompletná výstavba budov 

 • Výstavba obytných a neobytných budov (rodinné domy, bytové domy, stavby na kľúč, haly, sklady, komerčné priestory)

 • Murárske práce

 • Oceľové konštrukcie

bok

Zemné a výkopové práce

 • Vyrovnávanie povrchov 

 • Príprava staveniska 

 • Výkop základových jám 

 • Čistenie staveniska 

 • Odvoz sutín a stavebných odpadov

bok

Kompletizačné a dokončovacie práce

 • Omietkarské práce

 • Obklady a dlažby 

 • Maliarske práce