Demontáž Laboratória

​Rozsiahla demontáž vo výrobnej hale s uskladnením a pripravením na stavbu v inej časti budovy.

  • Demontáž sendvičových panelov
  • Demontáž oceľových konštrukcií
  • Demontáž vzduchotechnických jednotiek a potrubí
  • Uskladnenie a príprava pre budúcu znovu montáž