Maľovanie Vydrica 60 000 m2

Maľby na projekte pod Bratislavským hradom