Obnova obecného úradu s kultúrnym domom

Obnova obecného úradu s kultúrnym domom:

Zateplenie obvodových stien 

Nová strešná fólia so zateplením

Výmena obvodových okien a dverí

Výmena rozvodov ústredného kúrenia a kotolne 

Inštalácia solárneho vykurovania

Obnova maľieb a náterov