Obnova omietok haly

Realizácia malieb, náterov a opráv omietok haly