Obnova študentského domu, Nitra

Opravy a maľovanie interiérových priestorov ŠD Nitra

Priestory pozostávali z niekoľkých celkov: 

1. Jedáleň, kuchyňa a príšslušné skladové miestnosti

2. Kongresové priestory 

3. Študentské izby a spoločné priestory

V jedálenskej časti sme odstránili pôvodné maľby, vyrovnali všetky trhliny a nerovnosti stien. Stropy v kuchyni sme ošetrili prípravkom na odstránenie plesní, a zároveň sme na steny aplikovali protiplesňovú penetráciu. V závere bol použitý umývateľný náter s vysokou odolnosťou proti rastu baktérií a plesní, vhodný do priestorov, v ktorých dochádza ku kontaktu s vodou a parou. 

V zvyšných pierstoroch študentského domu sme zrealizovali kompletné opravy stien, ktoré boli poškodené bežným užívaním priestorov, ale taktiež aj vplyvom vlhkosti muriva.