Rekonštrukcia laboratórií a inštalácia vzduchotechniky

Práce na laboratóriách a realizácia odťahových ventilátorov 

Inštalácia odťahu na odsávanie výparov z laboratórnych digestorov, v ktorých sa pracuje s kyselinou fluorovodíkovou. Z daného dôvodu bolo zvolené potrubie z PP materiálu. 

Plynulú reguláciu otáčok zabezpečujeme pomocou frekvenčného meniča.