Stavebné úpravy Fakultná Nemocnica

Realizácia ako generálny dodávateľ komplexnej úpravy Fakultnej Nemocnice v Trenčíne - Infekčné oddelenie.

Rekonštrukcia spočíva v úplnej obnove povrchov podláh, stien a stropov.

Kompletnom nahradení pôvodných rozvodov ako je elektroinštalácia, rozvody vody a kanalizácie.

Inštalácii nových dverných otvorov, presklenných stien, znížených podhľadov ...