Úplná obnova a rekonštrukcia učební na univerzite

Vokajšia fasáda fakulty bola vyčistená, čím sme oživili celkový vzhľad budovy. 

Oprava interiéru pozostávala z kompletnej opravy stien a montáže keramického obkladu a umývadiel. 

Pôvodné podlahy v miestnostiach boli odtránené a nahradené novými PVC podlahami.