Vybudovanie prezentačného priestoru v hale

  • dodanie a montáž oceľovej konštrukcie
  • montáž priečky, montáž kazetového stropu
  • elektroinštalácia montáž zníženého osvetlenia a zásuvkových obvodov