Vybudovanie zázemia kancelárií a laboratórií

Zrealizovali sme rekonštrukciu haly pre zákazníka, kde sme boli generálny dodávateľ stavby.

Realizácia spočívala vo vytvorení zázemia pre nové oddelenie a jeho zamestnancov a tiež demontáž a znovu montáž prezentačného priestoru.

Jednalo sa najmä o práce:

- montáže oceľových konštrukciíi

- montáže sadrokartónových konštrukcií

- montáže sendvičových panelov

- montáž elektroinštalácie vrátane rozvádzača

- montáž štrukturovanej kabeláže vrátane racku

- realizáciu antistatickej podlahy

a ďalšie práce...